Старият Завет

Новият Завет

Първо Петрово 2:12 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Поведението ви сред езичниците нека бъде добро, та когато ви оклеветяват като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на Неговото идване.

Прочетете пълната глава Първо Петрово 2

Изглед Първо Петрово 2:12 в контекст