Старият Завет

Новият Завет

Първо Коринтяни 9:20 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

За юдеите бях като юдеин, за да спечеля юдеите, за онези, които са под Мойсеевия закон, бях като човек под Закона, за да спечеля тези, които следват Закона.

Прочетете пълната глава Първо Коринтяни 9

Изглед Първо Коринтяни 9:20 в контекст