Старият Завет

Новият Завет

Откровение 9:8 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Имаха коси като женски коси, а зъбите им бяха като на лъвове.

Прочетете пълната глава Откровение 9

Изглед Откровение 9:8 в контекст