Старият Завет

Новият Завет

Матей 2:23 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Като пристигна, той се засели в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците за Месия, че ще се нарече Назорей.

Прочетете пълната глава Матей 2

Изглед Матей 2:23 в контекст