Старият Завет

Новият Завет

Марк 7:32 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Тогава доведоха при Него един глух и заекващ човек и Го молеха да възложи ръка на него.

Прочетете пълната глава Марк 7

Изглед Марк 7:32 в контекст