Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 1:6 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

за прослава на Неговата величествена благодат, с която ни е облагодарил чрез Своя възлюбен Син.

Прочетете пълната глава Ефесяни 1

Изглед Ефесяни 1:6 в контекст