Старият Завет

Новият Завет

Деяния 15:34 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Сила обаче намери за добре да остане там, а Юда се върна сам.

Прочетете пълната глава Деяния 15

Изглед Деяния 15:34 в контекст