Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Petrus Andra Brev 2:21 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem.

Läs fullständig kapitel Petrus Andra Brev 2

Visa Petrus Andra Brev 2:21 i sitt sammanhang