Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Brevet Till Filemon Svenska Folkbibeln (SFB98)

Kapitel

  1. 1