Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Petrus Andra Brev 1:6 Svenska Folkbibeln (SFB98)

i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,

Läs fullständig kapitel Petrus Andra Brev 1

Visa Petrus Andra Brev 1:6 i sitt sammanhang