Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Kolosserbrevet 4:12 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill.

Läs fullständig kapitel Kolosserbrevet 4

Visa Kolosserbrevet 4:12 i sitt sammanhang