Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Kolosserbrevet 2:2 Svenska Folkbibeln (SFB98)

för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.

Läs fullständig kapitel Kolosserbrevet 2

Visa Kolosserbrevet 2:2 i sitt sammanhang