Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Första Korintierbrevet 14:25 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!"

Läs fullständig kapitel Första Korintierbrevet 14

Visa Första Korintierbrevet 14:25 i sitt sammanhang