Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Filipperbrevet 3:11 Svenska Folkbibeln (SFB98)

i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Läs fullständig kapitel Filipperbrevet 3

Visa Filipperbrevet 3:11 i sitt sammanhang