Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Brevet Till Titus 1:10 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Ty särskilt bland de omskurna finns det många orosstiftare, pratmakare och bedragare.

Läs fullständig kapitel Brevet Till Titus 1

Visa Brevet Till Titus 1:10 i sitt sammanhang