Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Brevet Till Filemon 1:14 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något, för att det goda som du gör inte skall ske av tvång utan av fri vilja.

Läs fullständig kapitel Brevet Till Filemon 1

Visa Brevet Till Filemon 1:14 i sitt sammanhang