Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Andra Timoteusbrevet 1:16 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj, ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor.

Läs fullständig kapitel Andra Timoteusbrevet 1

Visa Andra Timoteusbrevet 1:16 i sitt sammanhang