Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Andra Tessalonikerbrevet 2:13 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Läs fullständig kapitel Andra Tessalonikerbrevet 2

Visa Andra Tessalonikerbrevet 2:13 i sitt sammanhang