Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Sakarja 6:8 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Och han ropade på mig och sade: "Se, de som drar ut mot nordlandet låter min Ande finna ro i nordlandet."

Läs fullständig kapitel Sakarja 6

Visa Sakarja 6:8 i sitt sammanhang