Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Predikaren 3:5 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Kasta bort stenar har sin tid,och samla ihop stenar har sin tid.Ta i famn har sin tidoch avhålla sig från famntag har sin tid.

Läs fullständig kapitel Predikaren 3

Visa Predikaren 3:5 i sitt sammanhang