Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Obadja 1:11 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Den dag du stod på avstånd,den dag då främlingar förde bort hans rikedomaroch utlänningar drog in genom hans portoch kastade lott om Jerusalem,då var också du som en av dem.

Läs fullständig kapitel Obadja 1

Visa Obadja 1:11 i sitt sammanhang