Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Nehemja 10:12 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Sackur, Serebja, Sebanja,

Läs fullständig kapitel Nehemja 10

Visa Nehemja 10:12 i sitt sammanhang