Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Nahum 3:14 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Ös upp vatten åt dig för belägringenoch förstärk dina fästen.Stig ner i leran och trampa i murbruket.Gör tegelformen stark.

Läs fullständig kapitel Nahum 3

Visa Nahum 3:14 i sitt sammanhang