Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Malaki 3:6 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Jag, Herren, har inte förändrat mig,och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.

Läs fullständig kapitel Malaki 3

Visa Malaki 3:6 i sitt sammanhang