Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Malaki 3:17 Svenska Folkbibeln (SFB98)

De skall vara mina, säger Herren Sebaot,min egendom på den dag då jag utför mitt verk.Jag skall visa medömkan med demså som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.

Läs fullständig kapitel Malaki 3

Visa Malaki 3:17 i sitt sammanhang