Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Josua 6:16 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Den sjunde gången, när prästerna blåste i hornen, sade Josua till folket: "Ge upp ett härskri, ty Herren har gett er staden.

Läs fullständig kapitel Josua 6

Visa Josua 6:16 i sitt sammanhang