Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Josua 3:17 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.

Läs fullständig kapitel Josua 3

Visa Josua 3:17 i sitt sammanhang