Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Habackuk 1:17 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Men skall de då få vittja sitt nätoch ständigt dräpa folken utan förskoning?

Läs fullständig kapitel Habackuk 1

Visa Habackuk 1:17 i sitt sammanhang