Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Habackuk 1:12 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Har inte du, Herre, alltid varit till,du min Gud, min Helige?Vi skall inte dö! Herre, till en dom har du satt dem,till en tillrättavisning har du berett dem,du vår klippa.

Läs fullständig kapitel Habackuk 1

Visa Habackuk 1:12 i sitt sammanhang