Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Filipperbrevet 1:3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er.

Läs fullständig kapitel Filipperbrevet 1

Visa Filipperbrevet 1:3 i sitt sammanhang