Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Andra Petrusbrevet Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Kapitel

  1. 1
  2. 2
  3. 3