Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Nehemja 13:21 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Men jag varnade dem och sade till dem: ”Varför övernattar ni framför muren? Om ni gör så en gång till, ska jag låta min hand straffa er.” Från den dagen kom de inte mer på sabbaten.

Läs fullständig kapitel Nehemja 13

Visa Nehemja 13:21 i sitt sammanhang