Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Andra Krönikeboken 3:17 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Och pelarna ställde han upp framför tempelsalen, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. Åt den högra gav han namnet Jakin och åt den vänstra namnet Boas.

Läs fullständig kapitel Andra Krönikeboken 3

Visa Andra Krönikeboken 3:17 i sitt sammanhang