Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Kolosserbrevet 4:18 Karl XII 1873 (SK73)

Mina helsning med mine Pauli hand. Tänker på mina bojor. Nåd vare med eder. Amen. Skrifven af Rom, med Tychico och Onesimo.

Läs fullständig kapitel Kolosserbrevet 4

Visa Kolosserbrevet 4:18 i sitt sammanhang