Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Kolosserbrevet 4:17 Karl XII 1873 (SK73)

Och säger Archippo: Se på ämbetet som du fått hafver i Herranom, att du det uträttar.

Läs fullständig kapitel Kolosserbrevet 4

Visa Kolosserbrevet 4:17 i sitt sammanhang