Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Johannes 13:10 Karl XII 1873 (SK73)

Jesus sade till honom: Den som tvagen är, honom görs icke behof, utan att två fötterna; men han är all ren; och I ären rene, dock icke alle.

Läs fullständig kapitel Johannes 13

Visa Johannes 13:10 i sitt sammanhang