Dhjata e Re

Veprat 1:15 Së Bashku (ALNT)

Në ato ditë, në të njëjtin vend ku ishin mbledhur rreth njëqind e njëzet veta, u ngrit Pjetri mes vëllezërve e tha:

Lexoni kapitullin e plotë Veprat 1

Shiko Veprat 1:15 në kontekstin