Dhjata e Re

Veprat 1:16 Së Bashku (ALNT)

«Vëllezër, duhej të përmbushej ajo pjesë e Shkrimit të shenjtë që Shpirti i Shenjtë e ka parathënë nëpërmjet Davidit për Judën, i cili u bë udhëheqësi i atyre që kapën Jezuin.

Lexoni kapitullin e plotë Veprat 1

Shiko Veprat 1:16 në kontekstin