Dhjata e Re

Titit 2:7 Së Bashku (ALNT)

për çdo gjë.Tregoje veten shembull të veprave të mira. Kur u mëson të tjerëve besimin, të jesh i sinqertë dhe me dinjitet.

Lexoni kapitullin e plotë Titit 2

Shiko Titit 2:7 në kontekstin