Dhjata e Re

Romakëve 6:17 Së Bashku (ALNT)

Por i qofshim falë Perëndisë, sepse ju dikur ishit skllevër të mëkatit, ndërsa tani i jeni bindur me gjithë zemër mësimit që keni marrë.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 6

Shiko Romakëve 6:17 në kontekstin