Dhjata e Re

Romakëve 6:16 Së Bashku (ALNT)

A nuk e dini se, duke u bërë skllevër të dikujt dhe duke iu bindur atij, ju bëheni skllevër të atij që i bindeni, qoftë të mëkatit që të çon në vdekje, qoftë të bindjes ndaj Perëndisë që të çon në një jetë të drejtë?

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 6

Shiko Romakëve 6:16 në kontekstin