Dhjata e Re

Romakëve 5:9 Së Bashku (ALNT)

Për më tepër, ne që tashmë jemi bërë të drejtë prej gjakut të Krishtit, do të shpëtojmë përmes tij edhe nga zemërimi i Perëndisë.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 5

Shiko Romakëve 5:9 në kontekstin