Dhjata e Re

Mateu 24:11 Së Bashku (ALNT)

Do të dalin shumë profetë të rremë dhe do të mashtrojnë shumë njerëz.

Lexoni kapitullin e plotë Mateu 24

Shiko Mateu 24:11 në kontekstin