Dhjata e Re

Marku 8:37 Së Bashku (ALNT)

Çfarë do të jepte njeriu në këmbim të jetës së vet?

Lexoni kapitullin e plotë Marku 8

Shiko Marku 8:37 në kontekstin