Dhjata e Re

Luka 22:40 Së Bashku (ALNT)

Kur arriti atje, u tha dishepujve: «Lutuni që të mos bini në tundim».

Lexoni kapitullin e plotë Luka 22

Shiko Luka 22:40 në kontekstin