Dhjata e Re

Luka 20:37 Së Bashku (ALNT)

Edhe Moisiu e ka treguar se të vdekurit do të ngjallen kur te shkurrja e quan Zotin, Perëndi të Abrahamit, Perëndi të Isakut dhe Perëndi të Jakobit.

Lexoni kapitullin e plotë Luka 20

Shiko Luka 20:37 në kontekstin