Dhjata e Re

Kolosianëve 1:9 Së Bashku (ALNT)

Prandaj edhe ne, që nga dita kur e morën vesh këtë gjë, nuk pushojmë së luturi për ju dhe i kërkojmë Perëndisë t’ju japë urtinë dhe mençurinë shpirtërore që ta njihni plotësisht vullnetin e tij.

Lexoni kapitullin e plotë Kolosianëve 1

Shiko Kolosianëve 1:9 në kontekstin