Dhjata e Re

Hebrenjve 6:6 Së Bashku (ALNT)

dhe që pastaj ranë, të rilindin me anë të pendimit, kur ata vetë e kryqëzojnë përsëri Birin e Perëndisë dhe e poshtërojnë botërisht.

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 6

Shiko Hebrenjve 6:6 në kontekstin