Dhjata e Re

Hebrenjve 1:9 Së Bashku (ALNT)

E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer paudhësinë. Prandaj Perëndia yt, o Perëndi, të vajosi mes shokëve të tu, me anë të vajit të gëzimit.

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 1

Shiko Hebrenjve 1:9 në kontekstin