Dhjata e Re

Hebrenjve 1:10 Së Bashku (ALNT)

Ka thënë edhe: Ti, o Zot, në fillim e themelove tokën dhe vepër e duarve të tua janë qiejt.

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 1

Shiko Hebrenjve 1:10 në kontekstin